Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blikač III - ( skoro jako pulzující blikač )

27. 7. 2009
Odporový dělič R1/R2 vytváří umělý střed napájení pro OZ. Je to důležitá část, bez tohoto děliče by musel být obvod zapojený jinak, případně by se muselo použít souměrné napájení.

     Součástky C1,C2,C3 a rezistory R4,R5,R6 tvoří tzv. fázovací člen a určují kmitočet oscilátoru a tím i rychlost blikání diody. Fázovací člen je frekvenčně závislý obvod, který má pouze na jednom kmitočtu fázový posun 180°. Na kmitočtech jiných je jeho fázový posun jiný. Tento fázovací člen je zapojený v kladné zpětné vazbě invertujícího zesilovače. Signál z výstupu zesilovače je vedený přes fázovací člen na jeho invertující vstup. Člen posune fázi o 180°a invertující zesilovač o dalších 180°. Tím je celkový posun 360°(respektive 0°) a proto se může oscilátor rozkmitat. Rezistor R7, společně s fázovacím členem, určuje zesílení zesilovače a tím kompenzuje útlum fázovacího členu.

     Rezistor R3 již jen omezuje proud svítivou diodou. Svítivá dioda se dá připojit proti zemi, proti napájecímu napětí a nebo proti umělému středu. Každé toto zapojení dává poněkud jiný efekt blikání a je dobré si to zkusit.

     Pro stabilnější chod oscilátoru je vhodné připojit do na neinvertující vstup zesilovače kondenzátor cca 10 až 100µF proti zemi. Napětí umělého středu bez něj totiž trochu kolísá a to způsobuje nestabilitu běhu.

     Jen drobné upozornění na jednu vlastnost obvodu. Obvod nezačne kmitat okamžitě po připojení napájecího napětí, ale chvilku se „rozhoupává“. Čím větší jsou použité kondenzátory, tím déle tento stav trvá a je i krásně vidět. Nejprve se dioda rozsvítí a po nějaké době začne poněkud pohasínat a pohasíná čím dál tím více až začne blikat.

Výpočet kmitočtu blikání

Kmitočet blikání je určený vzorcem: f = 1 / (2 × π × R × C × √ 6 )
Minimální velikost odporu R7 určuje vztah: R7 = 29 × R

     Přičemž za R se dosadí hodnota rezistorů ve fázovacím členu. Tyto vztahy platí pouze v případě, že jsou všechny kondenzátory a rezistory stejné. Pokud se budou lišit, tak vztah bude o hodně složitější (viz odkazy).

Seznam součástek:
OZ  MAA741  (=LM741, ...)
R1,R2 – 10k
R3 – 1k
R4,R5,R6 – 30k (100k)
R7 – 1MΩ(10M)
C1,C2,C3 – 1u (220n) keramika, tantal,... > bipolární
LED - libovolná LEDka

-Hodnoty součástek nejsou kritické a můžete s nima volně experimentovat. 
Obrazek


schéma vlastní; popis Žirafka