Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stroboskop II

26. 7. 2009

     Výbojka se dá použít i jiná, než mnou použitá UB1221, ale pak je potřeba upravit hodnoty součástek tak, aby její provoz nebyl nebezpečný. Překračováním maximálního ztrátového výkonu se totiž silně zahřívá a rychle se ničí. A při případné explozi by mohla někoho zranit, či něco podpálit.

Pro zvětšení klikněte na obrázek
Obrazek


     Obvod výbojky je vlastně jednoduchý, obsahuje totiž pouze vlastní výbojku, zásobní kondenzátor C1 a jeho nabíjecí odpor R1. Kondenzátor C1 je silně zatěžovaný impulsním proudem a je nutné použít typ, který to snese. Běžné typy se hodně zahřívají a po nějaké době se zničí. To je jeden z hříchů jednoduchých návodů na webu. Jeho kapacita určuje energii záblesku výbojky a nelze ji zvětšovat do nekonečna. Výbojka UB1221 má maximální dovolenou energii záblesku 4Ws při četnosti 60 záblesků za minutu. Pokud chceme blikat rychleji, je nutné snížit energii záblesků. Takže při 120 záblescích za minutu je nutné použít maximálně 2Ws a tak dále. Vyšší energii použít nelze, protože by se neúměrně zatěžovaly elektrody výbojky a hrozilo by její rychlé zničení.

     Energie záblesku se spočítá podle vzorce:

W = (½ × C × Umax2) – (½ × C × Umin2)

Přičemž C je kapacita kondenzátoru ve Faradech, Umax je napětí nabitého kondnezátoru a Umin je napětí zhasnutí výboje. Výboj zhasne při napětí asi 20V proto jej lze při výpočtu zanedbat. Pokud je tedy napájecí napětí stroboskopu 400V, potom je při kapacitě kondenzátoru 47µF energie záblesku W = ½ x 0,000047 x 4002 = 3,76Ws což je rozumné maximum. 400V je zároveň maximální provozní napětí výbojky.

     Odpor R1 slouží k nabíjení kondenzátoru a nelze jej vynechat! Výbojka totiž sama nezhasne a pokud bude napájecí zdroj dostatečně tvrdý, tak se výbojka velice rychle zničí. Velikost odporu je kompromisem mezi rychlostí nabíjení, výkonovou ztrátou a napěťovými poměry v obvodu. Po zapálení výbojky se vytvoří odporový dělič R1-Ri a je nutné, aby výsledné napětí bylo pod zhasínacím napětím výbojky. Velikost 820Ω je rozumný kompromis. Pokud je potřeba, aby stroboskop blikal rychleji, je nutné jeho velikost snížit, pak ale počítejte s větší výkonovou ztrátou a patřičným chlazením.

     Zapalovací obvod tvoří součástky R2,R3,C2,T1 a TR1. Odpory R1 a R2 tvoří napěťový dělič, protože primární napětí použitého transformátoru je 170V. Na tyto skutečnost opět spousta návodů nehledí a připojuje primární vinutí přímo na anodové napětí výbojky. Tím je ovšem trafo značně přetížené. Kondenzátor C2 určuje energii zapalovacího impulzu a jeho velikost doporučuje katalog. Pokud se použije hodnota menší, nemusí se výbojka spolehlivě zapálit. Při vyšší hodnotě se zbytečně zvyšuje zatížení zapalovacího transformátoru a zároveň se zhoršuje zapalování, protože impuls je delší a méně strmý. Není vlastně žádný důvod použít jinou hodnotu, než doporučuje výrobce transformátoru. Tyristor T1 připojuje primární vinutí zapalovacího trafa ke kondenzátoru C2 a tím zapálí výbojku. Řídící impulzy dostává tyristor z poslední části zapojení a to je časovací obvod.

     Ten je složený ze zbylých součástek. Odpory R4 a R4, společně se Zenerovými diodami D1 až D3 tvoří stabilizovaný zdroj napětí pro vlastní časovací obvod. Bez jeho použití je kmitočet záblesků dosti nepravidelný. U rychlého blikání to možná není na závadu,ale u pomalého to silně vadí. Z tohoto zdroje se přes odpor R5 nabíjí kondenzátor C3. Když napětí na něm dosáhne hodnoty přibližně 33V, sepne diak a přivede zapalovací napětí na řídící elektrodu tyristoru. Ten sepne, zapalovací transformátor vytvoří zapalovací napětí pro výbojku a ta se zapálí. Intenzivně blikne a svítí tak dlouho, dokud napětí na kondenzátoru C1 neklesne pod její zhasínací napětí. Po zhasnutí výbojky se opět začnou nabíjet všechny kondenzátory a celý děj se znovu opakuje tak dlouho, dokud je obvod napájený.

Nemanipulujte se zařízením při provozu!  Při práci se síťovým napětím dodržujte vyhlášku 50, nechte se vést zdravým rozumem a pudem sebezáchovy! Neručím za jakékolik škody na zdraví ani majetku!  

Použité součástky:

R1 - 820Ω / 20W
R2,R3 - 47kΩ / 2W
R4 - 150kΩ / 0,6W
R5 - 560kΩ / 0,6W
R6 - 150kΩ / 0,6W
C1 - 22 µF / 450V
C2 - 100nF / 200V
C3 - 10 µF / 50V
D1, D2, D3 -ZD 12V
D4 - ER900
Ty1 - KT706
TR1 - zapalovací trafo ZTR200
Výbojka UB1221  ( v prodeji na gme.cz )

Žirafka

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroj

(Žirafka, 11. 11. 2012 17:36)

Našla jsem to tu náhodou a text, i schéma, mi byl nějak povědomý ;-)

http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=76

To je tak obrovský problém uvést původní zdroj?

Re: Zdroj

(Tomáš, 30. 11. 2012 15:05)

Tak on tady pán "Volta" poztahoval téměř vše a na jeho reakcích na dotazy je docela dobře patrná neznalost tématu...

To Patrik:

(Volt, 2. 10. 2009 17:35)

Asi tě zklamu Patriku, ale video ani fotku nemám, stroboskop sem prodal.
Když bude čas tak ho znova postavim a dam to sem :)

stroboskop

(Patrik, 2. 10. 2009 17:31)

šly by tady fotky avideo? docelame tozajímá stroboskop s výbojkou