Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD Přehrávač ETA 2474 / CD482 /

20. 11. 2010

V dnešním seriálu o mých přístrojích československé produkce Vám přináším přehrávač CD  ETA CD428 neboli 2747 vyrobený v licenci firmy Philips. Přístroj byl vyroben okolo roku 1990 a nese výrobní číslo 2739. Funguje bechybně.

AR 93/8 str. 4 seznamuje:

Citace:
"Tento přehrávač kompaktních desek dodává na trh podnik Elektro-Praga Hlinsko, závod Litovel  ( bývalá Tesla Litovel ). Přehrávač, který má svůj původ u firmy Philips, což, kromě jiného, potvrzuje i značka na dálkovém ovladači, nepatří rozhodně ani mezi nejnovější, ani mezi komfortní výrobky. To však neznamená, že by nebyl schopen plnit základní úkol, reprodukovat kompaktní disky v plně vyhovující kvalitě. K tomu přispívá i skutečnost, že patří mezi cenově nejlevnější přístroje tohoto druhu.. Tak například v podnikových prodejnách ETA je nabízen za 4371  Kč, což je cena, ve srovnání s jinými obdobnými přístroji, více než přijatelná.

Pro zvětšení klikněte na fotky

Více fotek naleznete zde

Na přehravači lze reprodukovat kompaktní desly o průměru 12 cm i desky o průměru 8 cm. Používá metodu převzorkování čtyřnásobným vzorkovacím kmitočtem ( čtyřnásobný oversampling ), má digitální dolní propust a dva šestnáctibodové D/A převodníky. Je doplněn dálkovým ovladačem. Ovládání i funkce jsou, vzhledem k ceně přístroje, značně zjednodušeny, základní funkce však přehrávač splňuje, i když mu některé z nich, jak se později zmíním, chybí.
Přístroj má motoricky ovládanou zásuvku pro desku, kromě základní funkce reprodukce, přerušení reprodukce a zastavení reprodukce, umí ještě postoupit k následující nebo předešlé skladbě, umí opakovat skladbu nebo celou desku. Kromě toho je vybaven funkcí SHUFFLE, která umožňuje postupnou reprodukci všech skladeb na desce v náhodně volném  pořadí a funkcí SEARCH k rychlému vyhledání určité pasáže ve směru ke konci nebo k začátku desky. Umožňuje naprogramovat až 20 skladeb z jedné desky,ale s omezením, že žádnou ze skladeb nelze do programu vložit vícekrát.
K ovládání přístroje slouží celkem 13 tlačítek na přístroji, přpadně 7 tlačítek na dálkovém ovladači. Z toho plyne, že dálkovým ovladačem lze řídit jen základní funkce. Ovladač je relativně velmi malý a je osazen dvěma tužkovými články MIKRO ( Já bohužel koupil přístroj bez dálk. ovládání ). Základní informace o zařazené funkci lze přečíst z červeně svítících diod. Dalších šest diod informuje uživatele o dalších funkcích přehrávače.
Na čelní straně přístroje, pod hlavním síťovým spínačem, je zásuvka typu JACK ( průměr 6,3 mm ), kam lze připojit stereofonní sluchátka. Signálová úroveň na tomto výstupu je však konstantní a nelze ji žádným prvkem regulovat. To může v praxi znamenat nutnost používat sluchátka určité citlivosti i impedance ( a když budeme chtít hlasitost snížit / zvýšit použijeme jiná sluchátka o této vhodné impedanci a citlivosti :-) ), aby byla reprodukční hlasitost sluchátek vyhovující ).
Na zadní stěně jsou dvě zásuvky typu CINCH, na nichž je k dispozici nf signál pro zesilovač a dvě zásuvky CINCH ( žluté ), které může majitel ( pokud vlastní hudební sestavu Philips ) propojit s obdobnými zásuvkami ( RC5 ) na sestavě. Pak může přehrávač desek ovládat dálkovým ovladačem celé sestavy.

Základní technické údaje podle výrobce:
Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz ( v pásmu 0,2dB )
Zkreslení: 0,016 % ( 1 kHz )
Odstup: 90 dB
Výstupní napětí: 2V
Napájecí napětí: 220V/50 Hz
Příkon: 15 W
Rozměry: 420x 80x 280 mm
Hmotnost: 3 kg

Funkce přístroje
Přístroj, který jsem měl možnost vyzkoušet, pracoval bezchybně a jeho reprodukce byla, jako u všech obdobných přehrávačů, výborná a daleko pod mezí poznatelnosti jakéhokoli nedostatku lidským sluchem. I ovládací prvky jsou na přístroji logicky uspořádány, mají lehký chod a spínají spolehlivě. Totéž platí i o dálkovém ovladači, který je navíc ve spojení s přijímačem signálů mimořádně citlivý a pracuje zcela spolehlivě, i když ovladač otočíme zcela opačným směrem než je umístěn přehrávač.
Obsluha má však několik nedostatků, o nichž není v jinak obšírném návodu ani zmíňka. Především neexistuje možnost zařadit zrychlenou reprodukci vpřed nebo vzad dálkovým ovladačem, ale výhradně tlačítky na přístroji. To může být uživatelem považováno za citelnou nevýhodu. Dalším nedostatkem je, že po vložení desky displej zobrazí počet skladeb na desce a nic víc. Teprve po stisknutí tlačítka TIME ( na přístroji ) se zobrazí celková hrací doba desky. To by nebylo ani tak zlé, horší je, že při reprodukci zobrazuje displej číslo reprodukované skladby a za ním údaj "01", což je zcela bezvýznamné a u naprosté většiny desek nevyužívané tzv. indexové číslo - o němž návod k obsluze rovněž taktně mlčí. Pokud si uživatel přeje, aby displej zobrazoval čas plynoucí od začátku skladby ( což je indikace běžná u všech moderních přehrávačů ), musí stisknout tlačítko TIME ( opět pouze na přístroji ). Jakmile však reprodukci zastaví tlačítkem STOP a tlačítkem PLAY obnoví, opět mu displej zobrazuje číslo skladby a nic neříkající indexové číslo "01". Obě popsané skutečnosti považuji za nevýhodné a uživatel by měl být o nich informován. V návodu se sice dočte, že má kompaktní desku uchopit "mezi palec a ukaováček " což by bylo patrně přijatelné pro obra, ale běžný uživatel používá k vyjmutí desky z obalu obvykle palec a prostřední prst, protože deska se za obvod mezi palec a ukazováček většinou prostě uchopit nedá.
Zato o indexovém čísle, které uživatele provází při reprodukci, jsem v návodu nenašel jediné slovo, což musím nedbalostí tvůrce návodu obzvláště proto, že na displeji je jasný nápis INDEX. Co to je a k čemu to slouží se však majitel nedozví.

Vnější provedení přístroje
K vnějšímu provedení nelze mít žádné námitky, neboť se neliší od provedení jiných obdobných přístrojů. Ovládací prvky jsou umístěny účelně a ovládání je přesné a jednoznačné. Výhradu bych měl pouze k čtyřjazyčnému varování, které výrobce opět umístil na levou boční stěnu ( tuto zkutečnost jsem již dříve kritizoval ) a které je v případě, že je přístroj volně postaven, zřetelně viditelné. Nevím, proč se výrobce tak sveřepě brání umístit tento nápis na zadní stěnu nebo na dno obdobně, jak je to běžné u jiných přístrojů.

Závěr
Přehrávač kompaktních desek ETA 2747 je jednoduchý a nenáročný přístroj, který splňuje bezchybně základní funkci, s určitými výhradami však další funkce v tom smyslu, jak jsem to v předešlých odstavcích zdůvodnil. Přesto je však svou prodejní cenou pravděpodobně zajímavý pro mnohé, kteří si chtějí pořídit přístroj s kvalitní reprodukcí a za málo peněz, než je obvyklá cenová hladina obdobných zahraničních přehravačů. V tom případě však musí některé vyjmenované nedostatky omluvit. "

Provedené úpravy:
- Bez úprav

Výrobce: ETA Hlinsko, závod Litovel ( bývalá Tesla Litovel )

Původ: Aukro

Stav: FunkčníZ textové podoby přepsal a fotky Volta190, Text: Hofhans AR 93/08 str. 4

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vyjímání CD z obalu

(ajfel, 24. 11. 2012 14:39)

Pane kolego, CD se opravdu vyjímají za palac a ukazovák. A to z pevného obalu za středový otvor a hranu, z papírového bříšky prstů za okraj. Prostředník lze jistě použít také. Jinak to ani nejde.

Re: Vyjímání CD z obalu

(Volta, 24. 11. 2012 14:43)

Pane kolego,
citace z katalogového listu...